Workshop i Normkritik och aktiva åtgärder mot Diskriminering

Workshopen är en kombination av kurserna Normkritik för likabehandling av barn och Diskrimineringslagen i skola och förskola. Vi går igenom hur verksamheten kan arbeta praktiskt med diskrimineringslagen och hur normkreativa perspektiv fungerar som verktyg för att alla ska få lika möjligheter att utvecklas utan andras föreställningar.

Syftet med kursen är att ge verksamheten grundläggande kunskaper för att påbörja eller förstärka arbetet med att implementera diskrimineringslagen.

 

Omfattning

Heldag

Förkunskap

Ingen

Målgrupp

Samtliga som arbetar inom skolverksamhet och andra som arbetar med barn eller frågor som rör barn, som till exempel socionomer, jurister, vårdpersonal.

Pris

25.000 kr exkl. moms

 
 
Den här dagen har öppnat upp för en helt ny medvetenhet om både mig själv och hur normer kan påverka andra.
— Workshopdeltagare från en förskola i södra Stockholm