edited.jpg

Social Hållbarhet

Vi arbetar med barns rättigheter och social hållbarhet. Genom att utmana normer kopplade till barnets bästa, inkludering, jämlikhet och mångfald kan vi skapa förutsättningar för både individen och verksamheten att utvecklas.