December 2018

Tack för den kunskap om aktiva åtgärder mot diskriminering som hjälper oss med det så viktiga arbetet att stå upp för alla barns rätt!

Maria Taube-Sandelin, förskolechef på Montessoriförskolan Pärltrappan / Fairplay-certifierade