Organisationer och föreningar

Bidra till ett inkluderande, jämlikt och socialt hållbart samhälle. Vi hjälper er att påbörja eller förstärka arbetet med barns rättigheter.

Vill ni ha ett tydligare barnrättsperspektiv i er verksamhet? Vi visar er hur ni kan arbeta för att främja alla barns lika rätt och ge alla möjligheter att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar.

Samtliga kurser

Normkritik kurs2.jpg