fairplay
 

Vi vill se ett socialt hållbart samhälle där alla barn har samma möjligheter att utvecklas.

Om oss

Vi arbetar med social hållbarhet för att främja allas lika värde och rätt. Genom att utmana normer kopplade till inkludering, jämlikhet och mångfald kan vi förbättra förutsättningarna för både individen och verksamheten att utvecklas.

Genom att inta normkritiska och normkreativa perspektiv synliggör vi maktstrukturer som begränsar allas rätt till lika möjligheter. Ett normkreativt arbetssätt handlar således om en strävan efter att utveckla ett reflekterande synsätt som främjar individens möjlighet att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. 

Vi erbjuder kompetensutveckling, företagsrådgivning och processtöd i syfte att stärka individen, främja jämlikhet och motverka diskriminering ur ett jämlikhetsperspektiv. 

 
 

Vi arbetar med barns rättigheter och social hållbarhet. Genom att utmana normer kopplade till barnets bästa, inkludering, jämlikhet och mångfald kan vi skapa förutsättningar för både individen och verksamheten att utvecklas.

 
Normkritik%252Bkurs2.jpg
 

Vi vill öka barns delaktighet och inflytande.

Vi vill se ett socialt hållbart samhälle där alla barn har samma möjligheter att utvecklas utan att begränsas av andras förställningar. Alla människor har lika värde oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, funktionsvariation, religion eller annan trosuppfattning, ålder och sexuell läggning. Normer i vårt samhälle kan begränsa barn och ungas möjligheter att utvecklas och må bra. Men med hjälp av normkreativa verktyg kan vi synliggöra problematiska maktstrukturer och arbeta aktivt och förebyggande för att främja barnets bästa. Alla barn har rätt till lika möjligheter att utvecklas och känna trygghet och vi arbetar för att stärka individen samt öka barns delaktighet och inflytande i sina egna liv.