Kurs om normkritik för likabehandling av barn

Vill ni använda er av ett inkluderande och normkritiskt arbetssätt? Kursen ger en introduktion till hur normer fungerar och hur normkritiska och normkreativa perspektiv kan fungera som verktyg för att främja alla barns lika värde och rätt. Vi går igenom begrepp som till exempel exkludering, inkludering, heteronormen, tvåkönsnormen, vithetsnormen och hbtqia+.

Kursen syftar till att utveckla arbetsformer och förhållningssätt som främjar inkludering och förebygger diskriminering och andra begränsningar i barns liv.

Se även workshopen Normkritik och aktiva åtgärder mot diskriminering.

 

Omfattning

Halvdag

Förkunskap

Ingen

Målgrupp

Samtliga inom skolverksamheter och andra som arbetar med barn eller för att främja barnets bästa, som till exempel socionomer, jurister, vårdpersonal.

Pris

15.000 kr exkl. moms

 
 
 
Jag har fått lära mig hur normer fungerar och hur jag kan handla praktiskt i olika möten med både barn och föräldrar.
— Kursdeltagare från Normkritik för likabehandling av barn