Kurs om diskrimineringslagen i skola och förskola


Att implementera diskrimineringslagen i verksamheten är en omfattande process som samtliga medarbetare ska vara involverade i. Kursen ger grundläggande kunskaper om diskrimineringslagen och de olika diskrimineringsgrunderna samt hur en kan arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av barn och unga. Vi går även igenom en metodprocess för att implementera diskrimineringslagen i verksamheten.

Det finns även möjlighet att få ett verksamhetsanpassat stöd i processen att arbeta med diskrimineringslagen. Genom att certifiera verksamheten får de anställda verktyg att arbeta systematiskt med diskrimineringslagen.

Se även workshopen Normkritik och aktiva åtgärder mot diskriminering.

Omfattning

 

Halvdag

Förkunskap

Kunskap om normer och normkritik. Förslagsvis kursen om Normkritik för likabehandling av barn.

Målgrupp

Samtliga som arbetar inom skolverksamhet eller andra som arbetar med barns rättigheter.

Pris

15.000 kr exkl. moms