Kurs om barnkonventionen i praktiken

Att arbeta utifrån barnkonventionen kan vara invecklat. Kursen ger kunskap om barnkonventionen och de grundläggande principer som alltid ska beaktas i frågor som rör barn. Vi går igenom hur en verksamhet kan arbeta för att stärka barnets rättigheter enligt barnkonventionen.

Kursen syftar till att utveckla arbetsformer och förhållningssätt som är nödvändiga för att leva upp till Barnkonventionen.

 

OMfattning

Halvdag

Förkunskap

Ingen

Målgrupp

Passar de som arbetar med barnrättsfrågor, som socionomer, jurister och andra myndighetsutövare som arbetar med frågor som rör barn.

Pris

15.000 kr exkl moms