Kurs om Barnets bästa i barnrättsfrågor

Att utreda och fatta beslut som är förenliga med barnets bästa kan vara en komplex uppgift. Kursen går igenom olika förhållningssätt och perspektiv som kan vara avgörande för att i största möjliga mån säkerställa barnets bästa i olika frågor. Vi går igenom viktiga faktorer för att göra en barnkonsekvensanalys och vilka avvägningar som kan vara nödvändiga under systematiska prövningar av barnets bästa. Under kursen problematiserar vi även begrepp som barnsyn, barnperspektiv och barnets perspektiv.

 

Omfattning

Halvdag

Förkunskap

Ingen

Målgrupp

Passar de som arbetar med barnrättsfrågor, som socionomer, jurister och andra myndighetsutövare som arbetar med frågor som rör barn.

Pris

15.000 kr exkl moms