fairplay
 
 

Vi erbjuder stöd i arbetet med barnkonventionen, barnets bästa och diskrimineringslagen.

 
 
 
 
Barnrygg-gra.klippt (kopia).jpeg
 

Behöver ni hjälp att påbörja eller förstärka arbetet med barns rättigheter?

 

föreläsningar, workshopar och konsulttjänster

Vi arbetar med utbildning och verksamhetsfrågor som rör barns rättigheter och livskvalitet. Som barnrättsstrateger, jämlikhetskonsulter och verksamhetsutvecklare hjälper vi kunder att främja barns rättigheter enligt barnkonventionen och diskrimineringslagen. Det sker bland annat genom workshops, kursprogram och åtgärdsprogram som riktar sig mot skola och förskola, myndigheter och andra verksamheter som arbetar med barn eller frågor som rör barn.

 
Untitled-3.jpg
 
Jag är så stolt över den resa vi pedagoger har gjort tillsammans gällande normkritiska arbetssätt. Jag är oändligt tacksam över den kunskap vi har fått ta del av, nu har vi verktyg för att fortsätta bedriva ett aktivt jämlikhetsarbete.
— Maria Taube-Sandelin, förskolechef, Montessoriförskolan Pärltrappan
edited.jpg
Untitled-3.jpg
 
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
— Barnkonventionen (3.1)
edited.jpg