Certifiera verksamheten

 

Fairplay-Certifiering

Fairplay-certifieringen är en process i vilken verksamheten med stöd av Fairplay påbörjar eller förstärker arbetet att främja barns rättigheter. Genom att certifiera verksamheten och bli mer inkluderande förbättras både arbetsmiljön och förutsättningarna för alla barn att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar.

Syftet med certifieringen är att främja jämlikhet och motverka diskriminering och kränkningar. Under processen får verksamhetens anställda verktyg och kunskapsstöd för att arbeta systematiskt med barns rättigheter.

Så går certifieringen till

Certifieringen genomförs under sex månader och samtliga inom verksamheten är delaktiga i förändringsarbetet. Efter ett år erbjuds en uppföljning och en möjlighet att genomgå Fairplay Replay, då får verksamheten stöd i att utvärdera det gångna årets insatser samt formulera nya mål för fortsatt arbete.

Processen inleds genom att göra en kartläggning av verksamheten behov. Därefter kommer anställda inom verksamheten att genomgå en utbildning och bilda en fairplay-grupp som driver arbetet framåt. Sedan arbetar vi fram en handlingsplan och ett åtgärdsprogram som stöttar verksamhetens utvecklingsarbete.

Upplägg och innehåll

Certifieringens tidsintervall och utbildningens innehåll beror till viss del på respektive verksamhets förutsättningar.

  • Möte med ledningen och kartläggning av verksamhetens behov

  • Tre halvdagarsutbildningar med samtlig personal inom verksamheten (läs mer under kursprogram nedan)

  • En workshop med verksamhetens utvalda fairplay-grupp

  • Handledning i arbetet med att ta fram en verksamhetsanpassad handlingsplan

  • Utvärdering och uppföljning

  • Tillval: Fairplay Replay, verksamheten får stöd och handledning för att formulera insatser och mål för fortsatt arbete. Tillsammans med verksamhetens utvalda fairplay-grupp tar vi fram en ny handlingsplan för det kommande året. Tillvalet erbjuds varje år för fairplay-certifierande verksamheter.

Kursprogram

Certifieringen passar olika verksamheter som arbetar med barn eller med frågor som rör barn och barnets bästa. Utbildningens innehåll anpassas beroende på om verksamheten faller inom skolverksamhet, myndighet/kommun/landsting, organisation eller övrig verksamhet. Läs mer här.

 
 

Omfattning

6 månader

Förkunskap

Ingen

Målgrupp

Verksamheter som arbetar med barn eller med frågor som rör barn och barnets bästa.

Pris

120.000 kr exkl. moms